ÜNLÜ HEYKELTRAŞ KEPHİSODOTOS'UN EİRENE VE PLUTOS YONTUSU

2011-09-06 01:36:00
ÜNLÜ HEYKELTRAŞ KEPHİSODOTOS'UN EİRENE VE PLUTOS YONTUSU |  görsel 1

ÜNLÜ HEYKELTRAŞ KEPHİSODOTOS'UN EİRENE VE PLUTOS YONTUSU

4. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Kephisodotos büyük bir ihtimalle Praxiteles'in babasıdır. Antik yazarların verdikleri bilgiye göre sanatçıyı biz, Barış Tanrıçası Eirene'nin heykelini yapmış olmasıyla tanıyoruz. Eserin İ.ö. 375 yılında kazanılan bir zafer üzerine Atina'daki Agora'ya dikildiği anlaşılmaktadır. Sulh tanrısı Eirene kucağında zenginliği ifade eden çocuk Plutos'u taşımaktadır. Eserin ele geçen kopyaları arasında Münich'de bulunanın tam olması, New York'dakinin de işçiliğinin yüksek olması bakımından önemlidir.
Eirene burada, tanrılık özelliklerini aksettirecek şekilde değil de daha ziyade çocuğun şefkat gösteren bir anne gibi tasvir edilmiştir ki, bu 4. yüzyılın bir özelliğidir, Daha doğrusu 4.yüzyıl eserlerinin hareket ve davranışlarında görülen samimiliği Kephisodotos ile başlatmak mümkündür. Tanrılarla insanlar arasındaki fark azalmıştır. Eirene'nin gösterdiği şefkate Plutös oynak hareketi ile karşılık vermekte ve böylece ikisi arasında samimî bir hava meydana gelmektedir.
Kephisodotos'un Eirene'sinde 5. yüzyılın sön safhasında iyice gelişmiş olarak gördüğümüz ince, şeffaf, bol kıvrımlı elbisenin yerini kalınca ve dik kıvrımlı bir elbise almıştır. Bu bakımdan da sanatkâr kendisine göre bir yenilik yapmış, daha doğrusu 5. yüzyılın ortalarındaki özellikleri hatırlamıştır. î. ö. 400-370 yılları arasını temsil edebilecek olan Kephisodotos muhtemelen Praxiteles'in hocasıdır. İlerde göreceğimiz gibi Praxiteles'in bazı eserleri ile Eirene arasında ilgi bulmak mümkündür.
Timotheos ve Kephisodotos'u gördükten sonra 4. yüzyılın ilk safhasını tamamlamak için bazı sanatkârlardan ve eserlerden bahsetmek gerekir. Zamanın bazı atlet heykellerinde Polykleitos'un tesirinin de devam etmekte olduğu görülür. Floransa Müzesindeki yağ döken atlet ile Efesten Viyana Sanat Tarihi Müzesine götürülmüş olan atlet heykelinde Polykleitos'un tesiri barizdir. Tunçtan bir kopya olan bu Ephesoslu atlette zamanın özelliği sayılan gövdenin «S» şeklindeki hareketini de açık olarak görüyoruz. Eserin özelliğini öne doğru uzatılan kollar ve temizlik işiyle meşgul

olan eller ve öne-yana doğru açılan sol bacağın sadece uç kısmıyla yere basmış olması teşkil eder.
Demetrios, zamanın diğer sanatkârıdır. Plinius ile Lukian'ın ifadelerinden ve Akropolis'de ele geçen kitabelerden anlaşıldığına göre Demetrios takriben 4. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır. Sanatçı bazı kimselerin portrelerini yapmış olduğu için üzerinde durulur ve hattâ bu konuda çığır açtığı söylenir. Bu zamanda yapılan portreler oldukça realisttir ve Vatikan Müzesinde bulunan Antistenes bunlardan biridir.

http://www.facebook.com/pages/D%C4%B0CLE-ARKEOLOJ%C4%B0-TOPLULU%C4%9EU/196762073688427#!/pages/D%C4%B0CLE-ARKEOLOJ%C4%B0-TOPLULU%C4%9EU/196762073688427

 

0
0
0
Yorum Yaz