Başlangıçta Anadolu Vardı

2012-11-17 16:08:00
Başlangıçta Anadolu Vardı |  görsel 1

  Geçen Haftalarda, arkeoloji dünyasını yakından ilgilendiren iki haber okudum. Bunlardan ilki Roma’dan, Julius Caesar’ın suikaste uğradığı yerin tam tespiti için arkeologlar çalışma başlatmış ve bu çalışmalar sonucunda önemli bulgulara ulaşıldığı yayımla nmıştı. Bu çalışma, bilimsel veriler ve arkeolojik metotlarla arkeoloji biliminin ne denli hassas noktalara vurgu yaptığını gösteren önemli bir gelişmedir. İkinci haber ise, Türkiye’den. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanununa göre gerekli izinleri alan bir vatandaş İzmir’in Buca ilçesinde Osmanlı dönemine ait yüklü miktarda definenin olduğunu belirtmiş ve çalışmalara başlamış. Adına ‘Yasal Definecilik’ dediğimiz yöntemle prosedür gereği bir ay içinde kazılara devam edilecek. Yine aynı kanun içeriğinde söz konusu definenin çıkması halinde, define bedeli; devlet , mülk sahibi ve aracı kişi arasında bölüşülecektir. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın geçen yıl İzmir’de Zeugma için yaptığı konuşma aklıma geldi:' Haykırsam deli derler, Ağlasam kimse bilmez niçin ağladığımı !’ demişti.  Şimdi biz haykırıyoruz varsın deli desinler!                    Serdal Turan/*/ Devamı

ANADOLU'YU TESLİM ETMEYECEĞİZ

2012-08-26 00:37:00

ANADOLU'MUZU TESLİM ETMEYELİM Anadolu’yuz. Uğruna ölümlere gidilen toprakların bağrındayız. Anadolu’yuz. Bin değil milyon tanrılı kentlerin sahibiyiz. Anadolu’yuz. Medeniyetleri doğuran ana'nın evlatlarıyız. Anadolu’yuz. Mucitlerin imrendiği işçileriz. Anadolu’yuz. Buğdayın ilk yeşerdiği tarlalardayız. Irgat olduğumuz tarlaların mülk sahibiyiz Anadolu’yuz. Dicle ve Fırat'ı Mezopotamya'ya salmışız  Anadolu’yuz. Doğuda demirci Urartu'yuz, Parayı icat eden Lidya'yız Ahşaba destan işleyen Frig'iz Güneş kurslu Hitit'iz. Anadolu’yu tarif etmek kuşkusuz zahmetli bir iştir. Bu mükemmelliği, içinde bulunduğumuz yoğun duygu baskısı altında birkaç satırla dile getirmeye çalıştım. Bir kusurum varsa affola… Uzun soluklu bir geçmişe sahip olan Anadolu’muz, köklü bir kültürel mirası bağrında taşımaktadır. Her metre karesinde geçmişin izlerini taşıyan topraklara baktığımızda bin yılların o umutlu, o direngen yapısı gerek doğal, gerek beşeri etmenlerle yok olmaya karşı karşıyadır. İçinde bulunduğumuz kültürel yıkım karşısında duyarlılığımızı gizleyip, bu toprakların kaderini bizden büyüklere teslim etmişiz. Bizden büyükler onlardan büyük bir gücün de olduğunu unutmasınlar!..  Kültürel ve tarihi mirasımızı korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için Ülkemizin nadide bakanlıkları arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı son zamanlarda bizleri şaşırtan bir tavır sergilemektedir. Bu tavır karşısında şuan bile yüzümde oluşan tebessümü anlatmak için kelimeler noksan kalıyor. Siz yüzümdeki tebessümü kahkahalarla renklendirin. Çünkü birazdan anlatacağım olay ancak mizah dergilerinde yer kap... Devamı

İSHAKPAŞA SARAYI

2012-08-14 03:20:00
İSHAKPAŞA SARAYI |  görsel 1

Bir kartal yuvasını andıran ve çevresiyle ahenk oluşturan bu muazzam yapıya hayran kalmamak elde değil... İSHAKPAŞA SARAYI Ağrı ili , Doğubeyazıt ilçesinin 7 km. güney doğusunda, Eski Beyazıt’a ve ovaya hakim yüksek bir tepenin üzerine kurulmuş, pek çok bölümleri olan komple bir saraydır. Birinci Dünya harbine kadar Beyazıt Sancağı bu saraydan yönetildi. Sarayın yapımı 1685 yılında Çıldır Atabeklerinden Çolak Abdi Paşa tarafından başlanılmış, aynı soydan gelen Küçük İshak Paşa zamanında 1784’ te (99 yılda) tamamlanmıştır. Mimarı, Ahıskalı ustalardır. Denilebilir ki; Fotograf makinelerinin masal dünyasından bir kesiti bizlere sunduğu andır, Ağrıda İshakpaşa sarayı.. ... Devamı