HELLENİSTİK DÖNEM AMPHORALARI

2013-05-25 00:41:00

Amphora, Yunanca bir kelime olan “ Karşılıklı “ ve ya “ iki taraflı “ anlamındaki Amphi ile, taşımak anlamına gelen Pherein fiilinden türetilen Phoros kelimesinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.1 Vücudunun yaklaşık olarak 3/1 uzunluğunda boyna sahip, omuz üzerinde ya da boyundan omuza uzanarak birleşen kulpları olan, geniş omuzlu, sivri ve ya düz dipli örnekleri olan, taşıma kaplarıdır. Amphoralar; çamurun hazırlanması, çömlekçi çarkının kullanılması ve uygun ısıda fırınlanmasıyla üretilir. Kilin hazırlanması, kil içine mika, kum gibi katkı maddelerinin konması, çamurun dinlendirilmesi, çiğnenip hava kabarcıklarının yok edilmesi ve çarka alınması, ilk aşamada yapılan işlerdir. Daha sonra çark yardımıyla kile biçim verilir. Fırınlama aşamasında ise, amphoralar 800 c ile 1000 c derece sıcaklıkta tutulur. Fırınlar prizmatik, silindirik ya da armudi biçimli 3-5m boyutlarında 80–100 amphora alabilecek kapasitede yapılmıştır.2 Genellikle sivri dipli ve 50 ile 100 cm arasında yükseklikleri olan amphoralara tek bir safhada şekil verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle amphoralar en az iki veya daha fazla aşamada parça parça imal edilmekte ve bu parçalar bir müddet kurumaya bırakıldıktan sonra yine çamurla birleştirilmektedir. Ayrıcabüyüklüklerine göre gövdelerin de bir veya iki parça halinde imal edildiği veya çamur kangallarının üst üste konması ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Değişik formlu sivri diplerin ise ayrıca yapılıp alt gövde ile birleştirildiği gözlenmektedir. Amphoraların üretimindeki en önemli işlem, ağır ve uzun kulpların yerleştirilmesidir. Zira kaptan istenen taşıma fonksiyonlarının yerine getirilmesi, hem kendisinin hem de içine konacak sıvının ağırlığını taşıyabilmesine bağlıdır. Şekillendi... Devamı

Fotoğraf

2012-11-17 16:13:00
Fotoğraf |  görsel 1

Devamı