ARKEOLOGLAR NEDEN HALA SESSİZ

2012-07-23 13:38:12

    ARKEOLOGLAR NEDEN HALA SESSİZ?

 

Geçmişin bilinmesinde, karanlıkların aydınlatılmasında Arkeoloji bilimi önemli bir yere sahiptir. Bin yıllar öncesinde yaşamış olan insan toplulukların yaşam biçimi, sosyo- kültürel etkinlikleri, siyasi mücadeleleri Arkeologların yoğun ve zahmetli çalışmaları sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmalar bilinmeyen gerçekleri açığa kavuşturduğu gibi bugünün insanı için yol gösterici bazı detaylar sunmaktadır.

Tarihin her döneminde insanoğlu baskı, şiddet, zulüm ve haksızlıklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu durum kimi zaman boyun eğiş, kimi zaman da başkaldırıyla sonuçlanmıştır. Boyun eğen kavimlerin var oldukları sürece esaret altında olduğu, Birilerinin boyunduruğu altında yaşadığı, topraklarının emperyalist güçler tarafından sömürüldüğü, emeklerinin gasp edildiği hatta öyle ki insanların kişisel özgürlüklerinden alıkonulduğunu gösterir. Ne kadar acı bir durumdur insanın kişisel özgürlüğünden alıkonulması…

Değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurmak, çağın gerekliliklerini yerine getirmek insanlar için önemli bir süreçtir fakat bu süreç içerisinde kendi değerlerimizden uzaklaşıp, çevremizde olan bitenlere gözlerimizi kapatıp, kulaklarımızı tıkamamız gerekmiyor. Çünkü hepimiz bu toplumu oluşturan bireyleriz.  Bizler bu toplumu oluşturan bireyler olarak topluma aktif olarak müdahale edebilecek, üretebilecek, sorgulayarak gerçekliğimizi ve hayatın gerçeklerini herkese yansıtabilmeliyiz. Nerden geldiğimizi, hangi aşamalardan geçtiğimizi, bugünü bizlere miras bırakan uygarlıkların bizlere neler kazandırdığını mutlaka değerlendirmeliyiz.

Anadolu toprakları tarih öncesi çağlardan beri var olmuş ve yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok din ve ırka mensup insanları yüzyıllardır bir arada barındırmayı başarmış kadim bir coğrafyadır. Rengârenk kültür dokusuyla birçok tarihi kalıntı ve arkeolojik buluntuları bağrında saklayan bu coğrafyayı değişen dünyaya teslim edip, sahip çıkmamak, açığa çıkarmamak kendi benliğimizden vereceğimiz en büyük ödündür. Bu topraklarda var
olan zengin doğal, kültürel ve tarihi mirasın ve çok kültürlü barışçıl yaşamın yeterince tanıtılamadığı ve buna bağlı olarak da hak ettiği ilgiyi görmediği bir gerçektir. Bu gerçekliği görmezden gelmek tarihin en acımasız yıkımıdır. Bu yıkımda rol oynayan herkes potansiyel birer tarih ve kültür yıkımcısıdır.

            Ülkemizde sadece kazı bilimi olarak literatüre geçen arkeoloji bilimin asıl gayesi toprağın derinliklerinde saklı her buluntunun titizlikle açığa çıkarılması, incelenmesi ve bu buluntuların bugünün ve yarının insanına aktarılması, korunması ve geleceğe ulaştırılmasıdır. Mademki Ülkemiz toprakları bu denli zengin ve renkli bir kültür dokusunu barındırıyor o halde bu zenginliğin işçileri olan arkeologlar nerede?  Neden Arkeolog olarak sadece düşünebiliyoruz? Neden düşündüklerimizi yaşama geçiremiyoruz? Yıllarca çalışıp, emek verip Üniversitenin arkeoloji bölümünü bitirdikten sonra birer tarih elçisi olarak hayata sürüklendikten sonra, neden hala işsiz kitle olarak ülkede can çekişmekteyiz? Bizleri bu duruma düşüren sadece ülkenin ekonomik sistemi midir yoksa bizlerin de olan biten her şeye boyun eğmemiz midir? Boyun eğip kendi kaderimize razı gelip olanı olduğu yerde bırakmakla; kendimize, toplumumuza her şeyden önemlisi geçmişimize yaptığımız en büyük haksızlıktır.  Haksızlıklara boğun eğmeyin!

            Bütün kaynaklarıyla önemli bir geçmişe sahip olan Anadolu topraklarını korumak, köklü geçmişimize sahip çıkarak onu gelecek kuşaklara aktarmak istiyorsak, Kendi mesleğimizi icra edip, mesleğimizin bize verdiği hazla mutlu bir şekilde yaşamak istiyorsak, toplumda sadece basit arkeologlar topluluğu değil de kadim coğrafyaların tercümanı olmak istiyorsak öncelikle   Arkeoloji bilimine sahip çıkmalıyız. Tarih ve turizm açısından önemli bir yere sahip olan ülke yöneticilerimizin de bu ciddiyet karşısında atması gereken adımlar olacaktır.

                                                                               Serdal Turan

                                 Umudun alevi yaşamınızdan asla sönmemesi dileğiyle.. 

 

 

http://www.facebook.com/pages/D%C4%B0CLE-ARKEOLOJ%C4%B0-TOPLULU%C4%9EU/196762073688427

0
0
0
Yorum Yaz